Skorstenar

Skorsten brandskydd
Skorsten brandskydd
Skorstenar
Chansen att en skorstensbrand är högre i kallare årstider, när det är mest troligt att du kommer att använda skorstenen. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika detta. Bränsle på elden med torrt trä bara för att det resulterar ...

Chimney rengöring
Chimney rengöring
Skorstenar
För att undvika en skorstensbrand måste du se till att kreosot har inte tid att uppbyggd. Denna uppbyggnad sker oftast på grund av rök. En skorsten som används tre gånger i veckan eller oftare, måste rengöras minst en gång om året. Använda okrydd ...

Skorstensröret liner ersättare
Skorstensröret liner ersättare
Skorstenar
Underhålla liner skorstensröret kommer att öka effektiviteten i skorstenen. Den skorstensröret liner förhindrar giftiga gaser från att komma in i huset, skyddar inre murad av skorstenen från korrosion och ökar utkastet effektiviteten i skorstenen ...

Om skorstenen blinkande
Om skorstenen blinkande
Skorstenar
Skorstenen kräver täta underhåll och kontroll. Skorstenen blinkande är en del av skorstenen mycket mottagliga för att riva och lossa. Många gånger, som ersätter den blinkande är det enda sättet att fixa det och undvika taket läcker. Blinkande ...

Att släcka en skorstensbrand
Att släcka en skorstensbrand
Skorstenar
För att undvika farliga situationer, när en skorstensbrand uppstår, måste du veta vad du ska göra för att släcka den. Verktyg en d material som behövs Hink med sand eller bakpulver 1 metallbehållare En brandsläckare Slang Telefon ...

Skorsten upp installationen
Skorsten upp installationen
Skorstenar
Skorstenen toppen eller mössa kan röka för att gå ur skorstenen, men tillåter inte små djur som ekorrar, fåglar och fladdermöss att komma in i skorstenen. Dessutom är regnvatten blockerad från att komma in i skorstenen. Verktyg och material ...

Om skorstenen täcker
Om skorstenen täcker
Skorstenar
En skorsten locket används för att förhindra gnistor från fotografering ut ur skorstenen och antända taket eller gården. Med hjälp av en platt skärm är inte effektiv eftersom den skärmen låter skräp att täppa till skorstenen och säkerhetskopierin ...

Skorstensspjäll
Skorstensspjäll
Skorstenar
Skorstenen Spjället är en anordning som stänger sig själv i skorstenen när temperaturen går över 165 grader. Denna enhet används för att förhindra en brand inträffar. Det finns några saker du kan göra för att se till att spjället aldrig kommer at ...

Chimney krona - säkerhetstips
Chimney krona - säkerhetstips
Skorstenar
En skorsten krona är en mycket viktig enhet som är placerad på toppen av skorstenen. Det hjälper kasta vatten och sälar från toppen av skorstenen. En felaktig skorsten krona leder till felaktig skorsten funktionalitet och misslyckande. Skorste ...

Rostfritt stål skorsten huva installation säkerhetstips
Rostfritt stål skorsten huva installation säkerhetstips
Skorstenar
En skorsten huva är en mycket viktig enhet. Det är oftast gjord av rostfritt stål och kan installeras antingen på taket eller på väggen, ovanför kokvrå. De nyaste huvor kommer med många funktioner som touch kontroll, en digital display, stängs au ...