Om sotning

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Numera är behovet av att anlita en professionell sotare säkert mycket lägre än det en gång var. En sotare nu måste också bidra till att upprätthålla den öppna spisen och andra system som använder olja, naturgas eller trä, i en riktig stat.

Modern sotning

Den moderna sopmaskinen använder traditionella borsten, utan även andra modern utrustning inklusive vakuum.

 Sopmaskinen måste också inspektera, upptäcka och förebygga risker relaterade till skorstenen som kan uppstå.

Funktioner

Den svepande operationen måste göras för att bibehålla effektiviteten och gott skick i en skorsten, öppen spis eller kamin. Således undviker brandfara och andra oönskade överraskningar.

Licens

Även om inte alla skorstenen sopmaskiner kräver en licens i USA är det fortfarande rekommenderas att se sopmaskinen licens så att du vet att han har erforderlig kompetens och kunskap i samband med sotning.

Experter

En sotare måste veta hur man installerar en skorsten liner och ett avgassystem och måste också känna varmt för att rengöra och underhålla dem. Att veta hur man upprätthålla ett värmesystem eller en matlagning som är ansluten till skorstenen, försäkrar dig om en längre skorsten effektivitet och mindre rökutveckling.

Sot och skräp

En sotare måste veta hur man tar bort sot och skräp från en skorsten så effektivt som möjligt. Han måste också veta hur man använder ett vakuum så att han tar bort alla sot och biprodukter.

Övriga aktiviteter

En sotare måste veta inte bara hur man tar bort restprodukter från skorstenen, men även hur man installerar en ny skorsten system, enligt de senaste säkerhets-och byggregler.

Den viktigaste egenskapen en sotare ska ha är en utmärkt fysisk form. Dessutom måste han inte bli störd av att bli smutsiga och dammiga.

Anpassade Skorsten Borste, Frågor Skorsten, Hur Man Reparera En Skorsten, Hur Man Reparera En Skorsten Blinkande, Hur Man Reparera Skorstenen Tegel, Hur Reparera En Skorsten Liner, Hur Reparera Skorstenen Murbruk, Liten Skorsten Borste, Skorsten, Skorsten Blinkande Reparation, Skorsten Blinkande Underhåll, Skorsten Kakel Reparation, Skorsten Liner Reparation, Skorsten Murbruk, Skorsten Murbruk Reparation, Skorsten Pensel, Skorsten Reparation, Skorsten Rund Borste, Skorsten Sprickor, Skorsten Städning, Skorsten Täta, Skorsten Tätningsmedel, Skorsten Tegel, Skorsten Tegel Underhåll, Skorsten Torg Pensel, Skorstenen Reparation, Skorstensrör Underhåll, Sotning, Underhåll Skorsten