Skorsten ombyggnadskostnader

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Ofta är en skorsten billigare att bygga än att reparera, i händelse av skada. Du måste ta allt i beaktande innan man beslutar vad de ska göra.

Mätning av skorstenen

Kostnaderna för återuppbyggnaden av en skorsten bestäms majorly av dess storlek.

 Du måste ta reda på mått skorstenen. Om du har huset plan bör det innehålla skorstenens dimensioner där. Om inte, mäta höjd och bredd på skorstenen, noga med att omvärdera varje område om, till exempel, är skorstenen bredare vid basen.

Material som behövs

Det material du vill använda kommer säkert att ha en effekt på dina pengar utgifter. Om du vill använda standard tegel, kommer du att spara lite pengar medan om du planerar att använda natursten eller andra material, kommer kostnaderna säkert stiger.

Kostnad per kvadrattum

Återuppbyggnad av en skorsten kostar från $ 100 till $ 200 per kvadrattum. Kostnaderna varierar beroende på den mängd arbete och det material du vill använda. Ombyggnad av skorstenen själv kommer att drastiskt sänka dina kostnader.

Chimpey Bältros, Frågor Skorsten, Hur Man Installerar En Liner Kit Skorsten, Hur Man Installerar En Skorsten Liner, Kostnader Skorsten, Rökkanal, Skorsten, Skorsten Effektivitet, Skorsten Isolering, Skorsten Kamin, Skorsten Komponenter, Skorsten Kostnad Per Kvadrattum, Skorsten Liner, Skorsten Liner Kit, Skorsten Liner Typ, Skorsten Material, Skorsten Mätningar, Skorsten Mössor, Skorsten Skick, Skorsten Ventilation, Skorstensröret, Som Ersätter En Skorsten Liner, Städning En Skorsten