Skorstensfejarverksamhet

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Rengöring av skorstenen är en uppgift som måste göras minst en gång om året. En skorsten skall rengöras speciellt innan du använder den under vinterhalvåret. Ignorera denna viktiga uppgift kan leda till förödande resultat.

Förhindra hus-bränder

En brand orsakad av ett rengjorda skorsten är en av de mest typiska anledningar till varför du inte glömma att rengöra din. Inom trä-bränningen, är en biprodukt produceras med namnet kreosot. Kreosot inlåning på de inre väggarna i skorstenen och kan antändas om inte rengöras.

Förebygga cancer

En annan obehaglig bieffekt av kreosot aska är att de släpper ut cancerframkallande ämnen. Cancerframkallande ämnen är farliga eftersom de är kända för att vara cancerframkallande biprodukter. Detta kan undvikas om du regelbundet rengöra och underhålla din skorsten på det sättet.

Hur Installera En Skorsten Liner, Skorsten, Skorsten Biprodukter, Skorsten Inspektion, Skorsten Isolering, Skorsten Komponenter, Skorsten Liner, Skorsten Material, Skorsten Mätningar, Skorsten Mössor, Skorsten Öppen Spis, Skorsten Rengöring Stockar, Skorsten Rengöringsprodukter, Skorsten Skada, Skorsten Sot, Skorsten Ventilation, Som Ersätter En Skorsten Liner, Städning En Skorsten