Identifiera termitstackar

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Eftersom termiter har möjlighet att göra verkliga skador i ditt hus måste du förhindra att deras handlingar genom att veta hur man söker termitstackar. Även om de är fiender till skadedjursbekämpning proffs, dessa termiter har makten att göra arkitektoniska verk av skönhet när de bygger sina högar.

Termitstackar

Termitstackar hänvisar till bostäder av termiter som tas upp ovanför marken.

 Deras storlek varierar mycket och vissa högar kan även vara cirka fyra meter hög. De flesta av dem har en höjd på en till två meter i höjd. En termitstack används av kolonier som en plats att leva och också för säkerhet mot olika faror. Termiter kan bygga högar som är genomarbetade och utsmyckade trots att de är några farliga varelser.

Det finns arter av termiter som inte skapar högar. Denna typ av struktur används endast på de platser där luften är torkade och temperaturen är för varm.

Bygga Termitstackar, Förhindra Termit Åtgärder, Höjden På Högarna, Identifiera Termitstackar, Olika Arter Av Termiter, Söker Termitstackar, Termit Hem, Termitstackar, Termitstackar Används Som En Plats Att Lever, Termitstackar För Säkerhet, Termitstackar Höjd Över Marken