Landskap dräneringssystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

En dränering plan är oerhört viktigt när du skapar ett landskap i din trädgård. Många gånger, husägare försummar behovet av ett avloppssystem på grund av den obehagliga estetiska ser det ger hela landskapet.

Regnvatten som faller på taket kommer att gå ner i rännorna och sedan på gräsmattan eller uppfart.

 Landskapet måste utformas för att övervinna det vatten häll annars vattnet kan sippra in i huset stiftelse eller källaren och allvarligt skada den.

För en bra dränering måste en fastighet ha en kanal mellan huset och uppfarten eller gräsmattan. Vattnet faller genom rännan kommer att riktas i kedjan och sedan i ett avloppssystem. Eventuella hinder i vägen för kanalen måste vara antingen sänkas till en anständig nivå eller tas bort.

När det gäller vegetabiliska trädgårdar och rabatter, måste jorden under växterna har en naturlig dränering egendom. På så sätt växterna kommer att vara friska och skyddas från röta. Grus måste placeras på sängen av de växter och kanaler vatten måste gräva för att säkerställa en smidig dränering.

Planering av landskapet är det viktigaste steget i projektet.

Aqautic Landskap Växter, Avloppen Vatten, Avloppssystemet, Husgrund Dränering, Landskap Dränering, Landskap Grönsak Säng Dränering, Landskap Kanaler Dränering, Landskap Tyg, Landskap Växt Säng Dränering, Landskapsarkitektur, Landskapsplanering, Uteplats Klev Planter Lagring, Vattenkanaler, Växtbäddar Vattenkanaler