Badtunna placering

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Du måste tänka på några saker när du gör din badtunna på rätt plats.

Säkerhet

En mycket viktig faktor i badtunnan placeringen är till ytan det sitter på. Den måste tåla vikten på badkaret.

 Ett konkret bas ca 10 cm tjock med förstärkta med stål utgör en mycket bra badtunna bas. Komponenterna i inomhus eller utomhus spa ska vara lätt åtkomlig. Kontrollera att det finns ett avstånd av 10 meter mellan badet och kraftledningar.

Inomhus placering

Om du vill sätta en badtunna inomhus, måste du försäkra ordentlig ventilation för att undvika fukt från att bygga på tak väggar och golv. Innan du installerar badtunnan måste du installera ett dräneringssystem. Du kan använda en dränkbar pump för att tömma badkaret.

Utomhus placering

En badtunna utomhus måste ha en ordentlig grund, avlopp och ventilationssystem. Vattnet måste bytas oftare på grund av yttre element. Håll vattnet rent genom att placera ett lock på badkaret när du inte använder den.

Skärmad-i veranda badtunna

En badtunna placeras i ett avskärmat-in veranda plats är ett mycket praktiskt sak. Vattnet kommer att förbli drogfri och ventilation är inte en fråga. Ett dräneringssystem installationen måste ändå göras om.

Badtunna, Badtunna Badtunna Frågor, Badtunna Bas, Badtunna Dränering, Badtunna Dräneringssystem, Badtunna Dräneringssystem Installation, Badtunna Placering, Badtunna Stiftelse, Badtunna Utomhus, Badtunna Utomhus Placering, Badtunna Ventilation, Badtunna Ventilationssystem Installation, Betong Badtunna Fundament, Inomhus Badtunna, Inomhus Badtunna Placering, Säker Badtunna Användning