Om uppfart avloppssystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Uppfart dräneringssystem kan ge ytan eller underjordiska funktioner dränering. Avloppsbrunnar innebär att vattnet tas om hand på ytan, med hjälp av en sluttning, och sub-avloppsbrunnar innebär att ha installerat några dräneringsrör att samla upp vattnet och kasta det i särskilda områden.

Dräneringssystem kombination

Den kombinerade avloppssystem är det mest populära.

 Den används främst för uteplatser och garageuppfarter. Det är också en av de billigaste externa avlopp. Den använder ytan sätt att samla in vattnet och sedan avyttrar det genom underjordiska rör till det allmänna avloppsnätet eller andra platser, som sjöar, dammar etc.

Linjär dräneringssystem

Dessa system är exklusiva ytan avlopp. Detta system använder små diken på hela längden på uppfarten. Det omsluter oftast hela uppfarten att samla upp vattnet från alla delar. Systemet kan använda galler att kamouflera systemet i bakgrunden av det omgivande landskapet.

Avlopp, Drainge Systemet, Dränering, Kombinerat Avloppssystem, Konventionella Uppfart Avlopp, Linjärt Uppfart Dräneringssystem, Underjordiska Dräneringssystem, Uppfart Avlopp, Uppfart Dräneringssystem, Yta Dräneringssystem