Skorstensfejarverksamhet stockar

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Skorstensfejarverksamhet loggar används för att bli av ansamling av skräp, kreosot, tjära och sot som sätter på skorstenen väggarna.

Byggmaterial

Kemiska lösningar och speciella tillsatser används när du gör skorstenen rengöring loggar för att minska tjära och kreosot som avlagringar i skorstenen. Dessa rengöring loggar kan användas i en ugn, spis, öppen spis, värmare eller panna som fungerar med ved eller stockar.

Rengöring loggar fördelar

Det avfall gav efter bränning stockar i en skorsten kan sätta på skorstenen väggar och kan orsaka brand om det inte avlägsnas. Skorstensfejarverksamhet loggar kommer att producera en annan typ av avfall som stannar i stora bitar efter bränning och är inte lika klibbigt och grov som kreosot.

Skorstensfejarverksamhet loggar produkter

  • Super-sweep Skorstensfejarverksamhet Logga
  • Imperial Skorstensfejarverksamhet Logga
  • Den Kel Kem Skorstensfejarverksamhet Logga
  • Den Kel Kem Kreosot Conditioner

Rengöring loggar nackdelar

Om du använder rengöringsmedel stockar, det betyder inte att skorstenen underhåll inte längre behövs. Kontroll och rengöring av skorstenen regelbundet är avgörande, eftersom städning loggarna inte erbjuder tillräckligt skydd av sig själva. Logga tillverkarna säger att deras produkt används bränna en eller två stockar och en bit kan pågå i ungefär en och en halv timme. Det sägs att produkten kommer att minska ansamlingen av kreosot med 60%

Rengöring loggar oro

Washington public firelärare förklarar att det sätt skorstenen rengöring loggar bränna, kan faktiskt öka risken för brand eller att loggarna kommer att bränna och genom processen kommer kreosot samlas på botten och orsaka brand. Kontroll och rengöring av skorstenen regelbundet är det mest effektiva sättet att hålla hemmet säkert.

Skorsten rengöring och underhåll

Vid rengöring av skorstenen måste du sopa och borsta av kreosot, smuts, löv och annat skräp bort. Därför är möjligheten att en brandrisk drastiskt.

Tips

  • Använda rengöring loggar fortfarande innebär att du måste sota skorstenen regelbundet.
  • Kontrollera om det finns sprickor eller luckor i skorstenen. De kommer att påverka effektiviteten i skorstenen. Så länge det inte finns några brister i skorstenen, kommer bränslet brinna effektivt och värmen kommer att bevaras som det ska, undvika orena luft och bränder.
Hur Man Installerar En Liner Kit Skorsten, Hur Man Installerar En Skorsten Liner, Komponenter Skorsten, Skorsten, Skorsten Borste, Skorsten Effektivitet, Skorsten Inspektion, Skorsten Isolering, Skorsten Liner, Skorsten Liner Typ, Skorsten Luckor, Skorsten Material, Skorsten Mätningar, Skorsten Rengöring Stockar, Skorsten Reparation, Skorsten Rökgångar, Skorsten Skada, Skorsten Tegel, Skorsten Ventilation, Som Ersätter En Skorsten Liner, Städning En Skorsten